•  
 •  

neděle 2 . února 2020 AD

Čtvrtá po svátku Zjevení Páně

Bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.

 

biblické bohoslužebné texty: žalm 146
biblický text kázání: evangelium podle Matouše 5:1-12a
první čtení: starozákonní kniha proroka Micheáše 6:1-8
poslání: novozákonní list První Korintským 1:18-25

Kázáním posloužil bratr farář Luděk Korpa.

záznam kázání L. Korpa

 

 

Sborová ohlášení

 • dnes v neděli 2.února slavíme Čtvrtou neděli po svátku  Zjevení Páně; bohoslužby se konají jako vždy v 9.oo hodin  dopoledne; podle tradice našeho sboru první neděli měsíci slavíme také svatou večeři Páně
 • dnes odpoledne se konají pravidelné nedělní bohoslužby v kazatelské stanici v Nýřanech od 14.oo hodin; bohoslužbám předsedá a kázáním slouží bratr Jiří Kantor
 • pravidelné nedělní bohoslužby se budou konat za týden 9.února; budeme slavit Neděli Septuagesimae; bohoslužby se budou konat jako vždy v 9.oo hodin dopoledne; bohoslužbám bude předsedat a kázáním poslouží bratr farář Jan Šoltész; bratr farář Luděk Korpa bude soužit administrovaném sboru v Merklíně.
 • v podvečer jsme dnes zváni na bohoslužby s hudebním pro gramem od 17.oo hodin; zazní barokní hudba pro flétny a varhany
 • pravidelný program v týdnu:

   – křesťanský skautský klub dětí v pondělí od 17.3o  

   – biblická hodina pro všechny generace ve čtvrtek od 15.oo – při našich čtvrtečních setkáních nad Písmem přemýšlíme nad otázkou Kdo je Ježíš Nazaretský? – tento týden nad obsahem Kázání na hoře a Blahoslavenství

   – zkouška pěveckého sboru v pátek v 19.oo

 • staršovstvo svolává letošní Výroční sborové shromáždění na neděli 29.března; při něm budeme volit také na další šestileté období šest členů a čtyři náhradníky staršovstva
 • pokračuje celocírkevní mimořádná sbírka na Pomoc uprchlíkům v Řecku; sbírka bude tento týden ukončena; peníze je možné složit u sestry kurátorky nebo bratra Petra Tichého
 • v kanceláři jsou k dispozici Potvrzení o darech pro daňová přiznání za loňský rok; je možné si je vyzvednout
 • v pondělí hostil náš sbor pravidelné pracovní setkání kazatelů našeho seniorátu – poděkování všem sestrám, které se podíleli na perfektním zabezpečení občerstvení
 • ve středu 5.února se koná pravidelná porada staršovstva našeho sboru od 17.oo
 • ve středu 12.února jsme zváni na sborovou besedu; podle přání členů sboru a rozhodnutí staršovstva ji chceme tentokrát opět věnovat přemýšlením nad strategickým směřováním našeho sboru, který je také spojen s našimi představám o využití a případné změněn užívání  sborových prostor
 • ve středu 19.února18.oo hodin jsme zváni na benefiční koncert, vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni; při koncertu bude zahájena  výstava ZASTAVENÍ V ČASE výtvarného oddělení školy; celý výtěžek koncertu bude věnován na podporu činnosti Hospicu svatého Lazara
 • vlastní výstava: Zastavení v čase: kresby, malby a plastiky žáků ZUŠ bude možné v naší Galerii u Jižního vidět do 31.března
Příspěvek byl publikován v rubrice Kázání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.