Dámský kruh

Setkání v dámském kruhu je čas určený ženám ke společnému sdílení víry, zamýšlení se nad Biblí a potkávání při společném zpěvu s kytarou a modlitbě či kontemplaci. Smyslem tohoto společně prožitého času je udržovat naši víru živou, vzájemně se podporovat a posilovat a rozvíjet lásku a vztah k Bohu. Výměna našich zkušeností a pocitů spojených s prožíváním víry nám pomáhá lépe si porozumět a učit se respektovat jinakost druhých lidí. Kruh je otevřený dívkám a ženám, které mají zájem o křesťanství a potřebu společenství a sdílení. Je otevřený nejenom ženám z našeho sboru, ale každé ženě, která by měla touhu přijít. Kruh se koná vždy v neděli od 17 hodin do cca 18.30 přibližně jednou za měsíc či za dva.

Na přípravě setkání se podílí Ivana Horká, Hanka Pumrová a Jana Kubásková. Máte-li nějaké dotazy či připomínky, rády vám je zodpovíme, nejlépe mailem:

kruh@plzen-zapadni-sbor.cz

setkávání v dámském kruhu

 

příspěvky z minulých kruhů si můžete prohlédnout zde