Kontakty

Adresa: Němejcova 2, 301 00 Plzeň; plzen-zapad@evangnet.cz;

Kancelář: úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00 

 

Farář sboru: Mgr. Luděk Korpa mail: Chlodovek@seznam.cz mobil: 739 209 260
Kurátorka: Jiřina Karnoltová mail: jirikar@centrum.cz
Místokurátor: Ing. Šimon Pumr mail: si_pu@volny.cz, simon.pumr@evangnet.cz mobil: 730 154 760

Staršovstvo: starsovstvo@plzen-zapadni-sbor.cz

Správci webové prezentace: administrator@plzen-zapadni-sbor.cz

Dámský kruh: kruh@plzen-zapadni-sbor.cz

IČO: 45 333 700, nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: 0722357319/0800

Chcete-li určit na co mají být použity vaše dary, použijte následující variabilní symboly. Nebude -li platba obsahovat jeden z variabilních symbolů, bude použita na provoz sboru.

salár                                                                                                          111

celocírkevní fond oprav    (Jeronymova Jednota)                          222 

dar na provoz sboru (otop, světlo atd.)                                             333                          

fond oprav varhan                                                                                 444     

fond opravy kostela                                                                               555  

Kazatelská stanice Nýřany                                                                   777  

Galerie u jižního                                                                                    888