Fotografie z dětské vánoční slavnosti

Fotografie z přípravy vánočních dárečků.

Fotografie ze srpnového pobytu v Chotěboři

Fotografie z již tradičního pobytu na Březníku

Fotografie z letošní Noci kostelů.

Fotografie z letošní první venkovní schůzky.

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Pavly Sladké a recitálu autorských písní Ivany Horké

Fotografie z rodinného pobytu na statku v Příchovicích (U Šibala)

Fotografie z ordinace Jiřího Kantora výpomocným kazatelem.

Fotografie z prvních rodinných bohoslužeb roku 2019 AD