Fotografie z nedělního zdobení perníčků

Fotografie z bohoslužeb o třetí adventní neděli

Fotografie z adventní výtvarné dílny

Fotografie z podzimního rodinného pobytu na statku Wiese.

Fotografie ze sborového výletu ze Žihle do Žihle

Fotografie z rodinného pobytu v evangelickém středisku v Chotěboři.