Bohoslužby

Středem života sboru jsou nedělní bohoslužby, při nichž se scházíme, abychom se společně setkali s Bohem. Bůh nás při nich navštěvuje ve svém slovu a při vysluhování svátostí. Účast na bohoslužbách nechápeme jako svou náboženskou povinnost, ale jako Boží pozvání, abychom obnovili a upevnili svůj vztah k Bohu a načerpali novou sílu ke každodennímu životu. Základem bohoslužeb je výklad bible, kterému tradičně říkáme kázání. Je to pokus nalézt v biblickém svědectví Boží slovo platné pro dnešní dobu a situace.

kázání při bohoslužbách

Příprava kázání je na jedné straně závislá na poctivosti kazatelské práce, její konečný výsledek je však věcí Ducha svatého. Jedině on může použít nedokonalá lidská slova k svému dílu a otevřít nejen ústa kazatele, ale i srdce posluchačů, aby ze shromáždění odcházeli proměněni Boží přítomností. Účastníci shromáždění se na bohoslužbách aktivně podílejí například čtením Písma, zpěvem a modlitbami. V průběhu klasických bohoslužeb je pro nejmenší připravena nedělní škola.

Bohoslužby ve sboru mají ustálený řád, kdy první neděli v měsíci se koná bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně. Třetí neděli v měsíci je tzv. rodinná bohoslužba, kdy je kázání uzpůsobeno dětem. Také hudební doprovod se liší. Zpíváme především ze zpěvníku Svítá za doprovodu kytary, basy a flétny. Podle hesla, kdo na co umí, na to hraje.

Záznamy minulých kázání si můžete poslechnout zde.