Nedělní škola

Jelikož se nám situace v zemi nevyvíjí směrem k uvolnění omezení, staršovstvo schválilo dočasné přesunutí nedělní školy na on-line platformu. Od této neděle 14.března v 18 hodin začíná cyklus nedělních večerních škol pro děti. Setkání se bude konat každý týden vyjma rodinných nedělí, kdy se s dětmi potkáme ráno na bohoslužbě (není tedy 21.3. a 18.4.). Setkání budou trvat kolem půl hodinky a budou běžet formou diskuse na vybrané téma.  Pokud máte zájem připojit své děti, napište na mail ivanka.horka@centrum.cz a bude vám zaslán přístup do on-line místnosti.