Staršovstvo sboru děkuje všem členům, kteří v uplynulém roce kromě modliteb podpořili sbor i finančně.

Vystavená potvrzení o poskytnutém daru budou těm, kteří o něj již požádali v minulosti k dispozici v kanceláři sboru od středy 15.ledna.

Noví dárci, kteří by chtěli toto potvrzení vystavit mohou kontaktovat bratra Pumra.