Staršovstvo děkuje všem,

kteří v loňském roce kromě modliteb pamatovali na podporu sborové činnosti i finančně.

Všichni dárci, kteří požádali o vystavení potvrzení o zaplacených darech církvi, si je mohou vyzvednout u bratra faráře.