•  
 •  

neděle 19. ledna 2020 AD

Neděle II. po Zjevení Páně

Rodinná neděle 

téma neděle: Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky

záznam kázání pro děti

záznam kázání pro dospělé

Kázáním posloužil bratr farář Luděk Korpa.

 

Sborová ohlášení

 • dnes v neděli 19.ledna slavíme Druhou neděli po svátku Zjevení Páně; bohoslužby se konají jako vždy v 9.oo hodin dopoledne; podle tradice třetí neděle v měsíci slavíme Rodinné bohoslužby s tématem, které  děti promýšlejí v dětských bohoslužbách, slova z modlitby Páně: Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky; bohoslužby doprovází také náš eS band a sestra Pechová na varhany
 • dnes odpoledne se konají také pravidelné nedělní bohoslužby v kazatelské stanici v Nýřanech dnes od 14.oo hodin; bohoslužbám předsedá a kázáním slouží bratr Jiří Kantor; i zde slaví Rodinné bohoslužby
 • pravidelné nedělní bohoslužby se budou konat za týden 26.ledna; budeme slavit Třetí neděli po svátku Zjevení Páně; bohoslužby se budou konat  jako vždy v 9.oo hodin dopoledne
 • pravidelný program v týdnu:

    – křesťanský skautský klub dětí v pondělí od 17.3o  

    – biblická hodina pro všechny generace ve čtvrtek od 15.oo hodin – při našich čtvrtečních setkáních nad Písmem přemýšlíme nad Kdo je Ježíš Nazaretský? – Kázání na hoře – Blahoslavenství

       – zkouška pěveckého sboru v pátek v 19.oo hodin

 • po prosincové přestávce jsme opět zváni na letošní první Hovory s Galilejem, na jejich již X. pokračování přivítáme pana Zdeňka Trubače a téma k rozhovoru: Pacifismus nebo sebeobrana; tuto středu 22. ledna od 18.oo hodin
 • staršovstvo rozhodlo svolat letošní Výroční sborové shromáždění na neděli 29.března; při něm budeme volit také na další šestileté období šest členů a čtyři náhradníky staršovstva
 • staršovstvo sboru rozhodlo připojit se k celocírkevní mimořádné sbírce na Pomoc uprchlíkům v Řecku; sbírka bude trvat ještě tři týdny a peníze je možné složit u sestry kurátorky či bratra faráře.
 • v kanceláři jsou k dispozici Potvrzení o darech pro daňová přiznání za loňský rok; je možné si je vyzvednout
 • staršovstvo děkuje za dar sboru při uctění památky výročí 100 let od narození bratra Miroslava Duse, bývalého kurátora sboru jeho rodině dceři Janě a synovi Milanovi
 • ve věku 86 let zemřel po krátké nemoci v sobotu 18. ledna Petr Pokorný, dlouholetý a celosvětově uznávaný profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty UK, rozloučení se koná ve sboru Praha – Vinohrady v sobotu 25. ledna ve 14 hodin
 • představení bratra Evan Lee – bohoslovce z Teologického semináře v Jižní Koreji, který vykonává v našem sboru svojí měsíční odbornou praxi
Příspěvek byl publikován v rubrice Kázání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.