•  
  •  

neděle 5.května 2019 AD – Třetí neděle velikonoční 

(Misericordias Domini)

                  Bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.

biblické bohoslužebné texty: žalm 30
biblický text kázání: evangelium podle Jana 21: 1 – 19
první čtení: novozákonní kniha  Skutků apoštolských 9: 1 – 20
poslání: novozákonní kniha Zjevení Janova 5: 11 – 14

Kázáním posloužil bratr farář Luděk Korpa.

modlitba L. Korpa

záznam kázání L. Korpa

Sborová ohlášení

  • dnes v neděli 5. května slavíme Třetí neděli velikonoční; podle úvodních slov bohoslužby nese latinský název: Misericordias Domini – žalm 33 – Milosrdenství Hospodinova plná jest země; bohoslužby se konají jako pravidelně v 9:oo hodin dopoledne, dnes podle tradice první neděle v měsíci jsme zváni ke slavení svaté večeře Páně
  • dnes odpoledne se konají pravidelné bohoslužby v naší kazatelské stanici v Nýřanech od 14:oo hodin; kázáním slouží bratr Ota Tichý; bratr Jiří Kantor dnes slouží v Merklíně
  • příští pravidelné nedělní bohoslužby se konají v 12.května; budeme slavit Čtvrtou neděli velikonoční – Jubilate v 9:oo hodin dopoledne; kázáním poslouží a bohoslužbám bude předsedat bratr farář Jan Šoltész; bratr farář Luděk Korpa bude sloužit v administrovaném sboru v Merklíně
  • dnes jsme také zváni na tradiční večerní bohoslužbu s hudebním programem v 17:oo hodin; je spojena s vernisáží obrazů paní Pavly Sladké; v hudební části zazní autorské písně sestry Ivany Horké v doprovodu jejích přátel
  • pravidelný program v týdnu:

   – křesťanský skautský klub dětí v pondělí od 17:15 hodin

   – biblická hodina pro všechny generace ve čtvrtek v 15:oo hodin; budeme pokračovat rozhovorem nad poslední kapitolou starozákonní knihy proroka Daniel

  • sbírka darů na Jeronymovu jednotu – během měsíce května – archová sbírka
  • sborová brigáda pro přípravu Noci kostelů – sobota 18.května od 9:oo hodin a poděkování účastníkům včerejší sborové brigády – mužská část a sestra kurátorka
Příspěvek byl publikován v rubrice Kázání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.