•  
 •  

neděle 10.března 2019 AD

První neděle postní

Bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.

Kázáním posloužil bratr farář Jan Šoltész.

modlitba J. Šoltész

záznam kázání J. Šoltész

Sborová ohlášení

 • dnes v neděli 10.března slavíme První neděli postní. Bohoslužby se konají jako pravidelně v 9:oo hodin dopoledne se slavením svaté večeře Páně; kázáním slouží a bohoslužbám předsedá bratr farář Jan Šoltész; staršovstvo bratru faráři děkuje za jeho službu; bratr farář Luděk Korpa dnes slouží v administrovaném sboru v Merklíně, kde vede Výroční sborové shromáždění.
 • dnes odpoledne se konají pravidelné bohoslužby v naší kazatelské stanici v Nýřanech od 14:oo hodin; kázáním slouží bratr Jiří Kantor
 • příští pravidelné nedělní bohoslužby se konají 17. března 2019 AD; budeme slavit Druhou neděli postní; bohoslužby se konají jako pravidelně v 9:oo hodin dopoledne a podle tradice třetí neděle v měsíci budeme slavit Rodinné bohoslužby s hudebním doprovodem našeho Big bandu; bohoslužby se budou konat v kostele; téma neděle je příběh o vzkříšení Lazara
 • pravidelný program v týdnu:

   – křesťanský skautský klub dětí v pondělí od 17:15 hodin

   – biblická hodina pro všechny generace ve čtvrtek v 15:oo hodin; vrátíme se k výkladu knihy proroka Daniele devátou kapitolou

   – zkouška pěveckého sboru v pátek v 19:oo hodin

 • ve středu 13.března se koná pravidelná porada staršovstva našeho sboru od 17:oo hodin; na programu jednání bude především příprava nadcházejícího Výročního sborového shromáždění; staršovstvo prosí o vaše návrhy a podněty.
 • ve čtvrtek 14.března v 18:00 hodin v Nýřanech: Biblické příběhy (Příběh ze Skutků apoštolských) besedu připravuje bratr Jiří Kantor
 • koncert pěveckého tělesa Touch of Gospel se uskuteční v neděli 17. března v 17:00 hodin v Nýřanech
 • březnové hovory na Biblí budeme věnovat tématu křesťan a politika; přivítáme jako hosta pana Jaroslava Lobkowicze, pána z Křimic, bývalého poslance Parlamentu ČR a současného zastupitele našeho kraje. Setkání se uskuteční v podvečer od 18:oo hodin ve středu 20.března.
 • Benefiční koncert pro Hospic svatého Lazara – viz. letáček
 • ve středu 13.března od 19:oo hodin se v našem kostele koná koncert duchovní hudby Pořádaný plzeňskou Konzervatoří – viz. plakátek na nástěnce
 • zítra v pondělí 11.března v 10:oo hodin se uskuteční děkovná bohoslužba za život zesnulé sestry v Kristu Marie Teskové v našem kostele, poté bude rakev uložena na místním hřbitově v Doubravce; v sobotu 16.března bude děkovná bohoslužba za zesnulého bratra v Kristu Vlastimila Kepku ve 14:oo hodin, taktéž v našem kostele
 • staršovstvo sboru svolává na neděli 24.března Výroční sborové shromáždění, které začne se začátkem bohoslužeb; nahlédnout do seznamu členů s právem  hlasovacím je možné u bratra faráře v kanceláři
 • poradního odboru synodní rady pro otázky životního prostředí nabízí členům naší církve několik podnětů k právě začínajícímu postnímu období – např. výzvu k autopůstu v době postní nebo tzv. Postní kalendář určený pro dobrodružné hledače nových cest, pro zodpovědné pečlivky i hravé lidi každého věku zaměřené na dobrý život a dobré správcovství okolního Božího stvoření s aktivitami pro rodiny a nabídkou jednoduchých činností splnitelných v jednom dni – v elektronické podobě je ke stažení na stránkách ústředí církve 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kázání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.