•  
 •  

neděle 7.dubna 2019 AD 

Pátá neděle postní (Judica)

Bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.

Kázáním posloužil  bratr farář Samuel Jan Hejzlar.

odkaz na text kázání

 

Sborová ohlášení

 • dnes v neděli 7.dubna slavíme Pátou neděli postní; bohoslužby se konají jako pravidelně v 9:oo hodin dopoledne a podle tradice první neděle v měsíci slavíme bohoslužby se slavením svaté večeře Páně; kázáním slouží bratr farář Samuel Jan Hejzlar; staršovstvo děkuje za jeho službu; vítáme v našem společenství také jeho paní Danu.
 • dnes odpoledne se konají pravidelné bohoslužby v naší kazatelské stanici v Nýřanech od 14:oo hodin; kázáním slouží bratr Jiří Kantor
 • příští pravidelné nedělní bohoslužby se konají 14. dubna; budeme slavit Šestou – poslední neděli v půstu – Palmare – Květnou, kterou vstoupíme do velikonočního týdne: Zelený čtvrtek – pašije; Velký pátek – svP – dopoledne v 9:oo hodin; Boží hod velikonoční – svp, dopoledne v 9:oo hodin
 • dnes v podvečer se konají Večerní bohoslužby s hudebním programem; biblické zamyšlení si pro nás připraví bratr Tomáš Živný z Luterské evangelické církve z Plzně a v hudební části zazní Postní hudba pro sbor, varhany a zobcové flétny
 • pravidelný program v týdnu:

   – křesťanský skautský klub dětí v pondělí od 17:15 hodin – sraz v Borském parku

   – biblická hodina pro všechny generace ve čtvrtek v 15:oo hodin; přemýšlíme nad knihou proroka Daniele – 11. kapitolou

   – biblické příběhy v Nýřanech – Skutky apoštolské ve čtvrtek od 18:00 hodin

   – zkouška pěveckého sboru v pátek v 19:oo hodin

 • dubnové Hovory s Galilem budeme věnovat historii; přivítáme jako hosta pana Tomáše Bernhardta – Rozvoj Plzně v 19. století. Setkání se uskuteční v podvečer od 18:oo hodin ve středu 10.dubna.
 • presbyterní konference 13.dubna9:30 v kazatelské stanici Nové Sedlo; bude věnována hodnocení strategických úvah z pohledu seniorátu a strategickému plánu Reformanda 2030
 • oznámení o úmrtí sestry Magdaleny Horké, hudebnice, vdovy po faráři Janu B. Horkém; rozloučení proběhlo v sobotu 6. dubna ve sboru v Šumperku.
 • postní sbírka na Diakonii Návrat domů je věnována uprchlickým rodinám, které se chtějí vrátit domů
 • sborová brigáda pro přípravu Noci kostelů – sobota 11. nebo 18.května – podle možností, aby nás přišlo co nejvíce

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kázání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.