Kdy:
19.9.2021 @ 09:00 – 11:00
2021-09-19T09:00:00+02:00
2021-09-19T11:00:00+02:00

neděle XVI. po Trojici 19. září 2021 AD

Rodinná neděle – začátek školního roku.

téma neděle: „Neboj se, já jsem s tebou,“ praví Hospodin, Bůh. 

Biblický příběh o praotci Izraele Jákobovi.

Bohoslužbám předsedá a kázáním slouží bratr farář Luděk Korpa.

Sborová beseda k aktuálním otázkám života sboru. Staršovstvo by rádo pozvalo členy sboru nejen k seznámení s dosavadními výstupy rozhovorů nad Rozvojovým plánem sboru, ale po uvolnění situace koronavirové pandemie nabídlo všem možnost přispět svým pohledem a názorem do co nejširšího dialogu nad budoucností našeho společenství. Beseda naváže na nedělní bohoslužby.

Naše společenství nechť je prostorem pro svobodné, a ve svobodě odpovědné a tolerantní lidi, usilující o vztahy k Bohu i k lidem založené na biblických hodnotách víry, lásky a naděje, a vytvářející tak zázemí pro všechny, kteří usilují o stejné hodnoty.

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.